Disclaimer

Camping Schippers, gevestigd aan Baanstpoldersedijk 6, 4504 PT Nieuwvliet, verleent u hierbij toegang tot de websites van Camping Schippers en nodigt u uit het aangebodene te kopen.Camping Schippers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen..

Contactgegevens:
Camping Schippers
Baanstpoldersedijk 6
4504 PT Nieuwvliet
+31 (0)117371250

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Camping Schippers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Camping Schippers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Beperkte Aansprakelijkheid

Camping Schippers spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Camping Schippers.